A projekt

GINOP-5.3.5-18-2018-00066
Hangszeresek munkaerőpiaci alkalmazkodóképességét fejlesztő tematikus projekt

Konzorciumi partnerek:

Hangszeresek Országos Szövetsége – Szent György Közhasznú Nonprofit Kft.

Helyzetértékelés

A HANOSZ tagjai – valamint a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó kiskereskedelmi láncolatok - látják el hangszerekkel, audiovizuális, fénytechnikai eszközökkel a magánszemélyeket, zenekarokat, rendezvényhelyszíneket, fesztiválokat, valamint a zenei élet bármely területén működő vagy ott szolgáltatásokat biztosító vállalatokat, stúdiókat, rádiókat és televíziókat egyaránt. A HANOSZ országos szervezet, tagjainak jelenlegi száma 49. A tagok folyamatos szakmai, piaci, iparági adatokkal, tapasztalatokkal segítik a HANOSZ operatív munkáját, melyekre támaszkodva a HANOSZ számukra országos érdekképviseletet és magas szintű információ-ellátottságot biztosít.

Az utóbbi évek tapasztalatai és számszerűsíthető adatai szerint elmondhatjuk, hogy az ágazat munkaerőpiaci szempontból mély gödörbe került. A feladatok ellátásához szükséges szakképesítés megszerzéséhez állami támogatás nem társul. A képzés magas óraszámon szerezhető meg, a gyakorlati képzés magas minőségű, drága eszközök nélkül nem megvalósítható. A piacon dolgozó hang- fény- és látványtechnikusok száma az érdekképvisleleti szervezetek kutatásai szerint meghaladja az 10000 főt, ugyanakkor a képesítéssel rendelkezők száma nem éri el a 20%-ot. A drága képzési követelmények miatt többnyire szakképesítés nélkül kerülnek foglalkoztatásra a munkavállalók. Hangtechnikai feladatokat kizárólag szakirányú képesítés birtokában végezhetnek a munkavállalók. Az utóbbi időben rendszeressé vált munkaügyi ellenőrzések alkalmával több esetben jelentős bírság került kiszabásra, mivel a rendezvényeken, fesztiválokon dolgozó hangtechnikus kollégák nem rendelkeznek szakirányú képesítéssel.

A másik, kiemelt problémakör az ágazatban dolgozó munkavállalók foglalkoztatása. A munkavállalókat helyes, jogszabály szerint lehetne foglalkoztatni, hiszen a Munka Törvénykönyve már szabályozza az atipikus foglalkoztatás. A rugalmas, családbarát foglalkoztatás ágazaton belüli megismertetése és bevezetése révén az ágazat foglalkoztatási kérdései szabályozott keretek közé terelhető, a vállalkozások működése gazdaságossabbá válhat.

A projekt célja

A projekt célja a Hangszeresek Országos Szövetségének (továbbiakban HANOSZ) társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a Hangszeres munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez.

A projekt keretében a Hanosz egy általa képviselt nemzetgazdasági ágazatban, az ágazathoz, és az általa képviselt munkavállalói csoporthoz szorosan kapcsolódó, aktuális munkaerőpiaci kihívás kezeléséhez járulhat hozzá tematikus projekt megvalósításával.

A projekt keretében olyan téma feldolgozására kerül sor, amelyek hosszútávon javítják a foglalkoztathatóságot, alkalmazkodóképességet, termelékenységet és a versenyképességet.

A projekt keretében az elért eredményeket oly módon tesszük elérhetővé, mutatjuk be, hogy azokat a munkaadók és munkavállalók minél szélesebb körben megismerhessék és felhasználhassák.

A projekt keretében feldolgozott témákhoz kapcsolódóan kísérleti (pilot) projekt megvalósítására kerül sor, melynek során a projekt keretében kidolgozott megoldás gyakorlatba való átültetése érdekében olyan tevékenységet valósítunk meg, amely egy komplex probléma megoldása érdekében, kis mintán, illetve szűk, de állandó résztvevői kör bevonásával valósítunk meg. A kísérleti projekt valós feltételek közt, alacsony idő- és költségráfordítással, tehát hatékonyan próbálja ki az adott tevékenységet, ugyanolyan szakmai igényességgel, mint egy hasonló, nagyobb léptékű fejlesztés. Célja a nagyobb léptékű tevékenység megalapozása, eredményes beágyazódásának segítése. A kísérleti projekt során létrejött kutatási tapasztalat vagy fejlesztési produktum inputként és egyfajta modellként szolgál egy további, nagyobb léptékű tevékenység megvalósításához.

A munkaerőpiaci feltételek változása gyakran a munkáltatókat és a munkavállalókat is kihívás elé állítja. A demográfiai, gazdasági és technológiai változásokhoz való alkalmazkodás a munkáltatók piacon maradásának, illetve a munkavállalók sikeres munkaerőpiaci részvételének alapvető feltétele.

Külföldi példák is alátámasztják, hogy a szociális partnerek által megvalósított projektek alkalmasak egy-egy munkaerőpiaci kihívás kezelésére, ráadásul mindez a munkaerőpiaci szereplők szükségleteinek, igényeinek messzemenő figyelembevételével valósul meg.

Az érdekképviseleti szervezetek a foglalkoztatás körülményeivel, a foglalkoztatási jogviszonyokkal, munkavállalással kapcsolatban felmerülő problémák kezelésében is lényeges és közvetlen szerepet játszanak. A jogszerű foglalkoztatás egyik feltétele, hogy a munkaerőpiaci szereplők hiteles és naprakész információkkal rendelkezzenek munkajogi és foglalkoztatási kérdésekben, illetve, hogy az ezt biztosító szolgáltatások széles körben elérhetőek legyenek.

A munkakörülmények javítását és a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítását a hatósági

ellenőrzések hatékonyságának növelésével, az ellenőrzésekhez szükséges humánkapacitások és

erőforrások további erősítésével, valamint a jogtudatos magatartás elterjesztésével lehet megvalósítani.

Jelen projekt az aktuális munkaerőpiaci kihívásokhoz kapcsolódóan támogatja a kapacitásfejlesztést, ezáltal közelebb hozza az érdekképviseleti szervezeteket ezen kihívások megoldásához és egyúttal közvetlenebb kapcsolat kiépítésére is lehetőséget ad az általuk képviselt munkavállalói és munkáltatói, vállalkozói szervezetekkel.

A projekt keretében az alábbi tématerületekhez kapcsolódó programot kívánunk megvalósítani:

 • a munka jövője (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, automatizációra, digitalizációra, a változó készségigényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra);
 • a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai;
 • a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások;
 • munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére;
 • a munka és a magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, szemléletformálás;
 • felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira.

A projekt célcsoportja

Közvetlen célcsoport
 • Hangszeres, hangtechnikai kereskedelmi egységek, vállalkozások tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai
 • Fénytechnikai kereskedelmi egységek, vállalkozások tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai
 • Rendezvényszervező kereskedelmi egységek, vállalkozások tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai
 • Zenei, művészi pályán dolgozó, működő művészek
Közvetett célcsoport
 • hang, fény, zeneipar iránt érdeklődő magánszemélyek

A projekt során megvalósításra kerülő tevékenységek

 • A tevékenység során a 49 hangszeres vállalkozás bevonására kerül sor, melynek során munkaerőpiaci helyzetüket, humánerőforrás politikájukat világítjuk és tekintjük át. Megvizsgáljuk munkaerőgazdálkodási stratégiáját, a foglalkoztatás formáját. Felmérjük a rugalmas foglalkoztatás kialakítására történő átalakítás lehetőségét. A gyűjtött adatokat átvizsgáljuk, feldolgozzuk, majd az iparágban alkalmazható a Munka Törvénykönyvének megfelelő megoldási javaslatot, dokumentációs hátteret alakítunk ki.
 • Konzorciumi partner Szent György Közhasznú Nonprofit Kft. és az általa fenntartott Szent György Média és Informatikai Szakgimnáziummal együttműködve elkészül a Hangosító képzés e-tananyaga. Az elkészült tananyagot pilot projekt során 10 fő kiválasztott hallgató teszteli az e-képzés előnyeit, ezt követően, a tapasztalatok összegyűjtése után indul el a széleskörű szakmai képzés.

A támogatás összege 50.000.000Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt befejezése: 2021. május 2.