Hanosz - Hangszeresek Országos Szövetsége

Célkitűzéseink

A Hangszeresek Országos Szövetségének legfontosabb célkitűzése, hogy olyan területeken érjen el eredményeket, melyeken a Szövetség tagjai külön-külön nem lehetnek sikeresek.

Célként tűzte ki:

- A hazai zenei élet megreformálását, a zeneoktatás, a hangtechnikai szakképzés és a tehetséggondozás területén. Kiemelkedően fontosnak tartja a hazai és nemzetközi zenei szervezetekkel való hatékony együttműködést, és az iparág szereplőinek folyamatos kommunikációját.

- Színvonalas szakmai lap, a Music Media Magazin fenntartását nyomtatott és online formában egyaránt.

Szakmai rendezvények rendszeres megrendezését, különös tekintettel a Budapest Music Expo és a Gitármánia és Zenei Továbbképző Tábor előadásaira és workshopjaira.

A Szövetség másik alapvető célja a zenélés örömének és fontosságának társadalmi hangsúlyozása, a zenélés szeretetének újra divatba hozása, szakmai alapokon nyugvó tehetségkutató versenyek folyamatos szervezésével és a szakma legjobbjainak díjakkal történő elismerésével. A HANOSZ mindezekkel színvonalas utánpótlást kívánja fenntartani

Végcélja a jó gyakorlatok és példaértékű törekvések meghonosítása, megerősítése, s ezáltal biztonságos, tervezhető művészeti és üzleti élettér kialakítása hazánkban.

---------------
A Hangszeresek Országos Szövetségét (HANOSZ) 2003-ban 12 hangszereket, audiovizuális és fénytechnikai eszközöket gyártó, forgalmazó, importáló magyar vállalat hozta létre.

A HANOSZ tagjai az általános magyar zenei élet alapvető létezését, működését, fejlődését biztosító vállalatok, amelyek folyamatos, magas szintű szakmai kapcsolatban, állandó együttműködésben vannak a zenei élet területének valamennyi szereplőjével.

A HANOSZ tagjai – valamint a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó kiskereskedelmi láncolatok - látják el hangszerekkel, audiovizuális, fénytechnikai eszközökkel a magánszemélyeket, zenekarokat, rendezvényhelyszíneket, fesztiválokat, valamint a zenei élet bármely területén működő vagy ott szolgáltatásokat biztosító vállalatokat, stúdiókat, rádiókat és televíziókat egyaránt.

A HANOSZ országos szervezet, tagjainak jelenlegi száma 44. A tagok folyamatos szakmai, piaci, iparági adatokkal, tapasztalatokkal segítik a HANOSZ operatív munkáját, melyekre támaszkodva a HANOSZ számukra országos érdekképviseletet és magas szintű információ-ellátottságot biztosít.

A HANOSZ 2006 óta évente rendezi meg, Közép- Kelet Európa legnagyobb ilyen jellegű rendezvényeként, a „BUDAPEST MUSIC EXPO - Hangfoglalás Hangszer, Hang, Fény Stúdiótechnika Kiállítást”, 2007 óta, „Hangfoglaló Magyarország” címmel, évente országos tehetségkutatót szervez, 2007 óta fenntartja a „Music Media Magazin” című lapot,  a „http://www.musicmedia.hu/” online újságot (melynek korábbi neve Hangfoglalás Magazin és Hangfoglalás Online Magazin volt).

A HANOSZ 2013-ban indította útnak a „Öröm a zene” országos mozgalmat, melynek célja a zenélés örömének és fontosságának társadalmi hangsúlyozása, a zenélés szeretetének újra divatba hozása.

A HANOSZ tevékenységét saját éves tervei alapján, szakmai és társadalmi partnereivel együttműködve végzi.

A HANOSZ tagjai folyamatos szakmai, üzleti kapcsolatban állnak magánszemélyekkel és intézményekkel egyaránt.

A HANOSZ-szal kapcsolatban álló magánszemélyek többnyire amatőr és professzionális zenészek, zenekarok valamint fény-, vizuáltechnikai, audiovizuális szakterülten dolgozó vagy ilyen irányú érdeklődéssel rendelkező személyek.

A HANOSZ intézményi kapcsolatai hangosítással, világítással, rendezvény-, és fesztiválszervezéssel foglalkozó professzionális vállalatok, koncerttermek, konferenciatermek, mozik, művelődési házak, rádiók, televíziók, stúdiók, belsőépítészeti kivitelezők és beruházók felé állnak fenn.

A HANOSZ elsődleges célja a tagsági rendszerébe tartozók együttes szakmai, üzleti, kommunikációs képviselete. A HANOSZ az általa képviselt tagokat, a zenei szakma egységes, meghatározó rétegeként képviseli, feladatait ennek megfelelően végzi.

A HANOSZ tagságán és együttműködő körein belül a zenei élet és az ahhoz tartozó egyéb területek összes eltérő érdekű, különböző gondolkodású szereplője jelen van, a HANOSZ, szakmájában egyedülállóként, egyformán tisztában van - ismeri és tiszteli - a zenészek, zenekarok, a zenei élet szervezésében részt vevők, valamint a zenei élettel kizárólag üzleti szempontok alapján foglakozó személyek, csoportok véleményével is.

A HANOSZ munkája során a zeneipar szakmai érdekeinek, eddig saját belső fejlődésének jellemzőiből, jövőbeni szakmai fejlődéséhez szükséges igényeiből, mint elsődlegességéből, indul ki.

Tekintettel arra, hogy a HANOSZ tagjai maguk is valamennyien aktív részesei az zeneiparnak, a HANOSZ figyelemmel van a zenei iparág fejlődését ténylegesen támogató cégek, szervezetek üzleti elképzeléseire is.

A HANOSZ az elmúlt években saját kiállítás-szervező-, zenei lapkiadó-, médiatevékenységet, tehetségkutató- és zenei népszerűsítő programot is folytatott és folytat, így ezekkel kapcsolatosan részletes saját koncepciókkal és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik.

Minden jog fenntartva. 2014 - HANOSZ